Projekty unijne

Nazwa beneficjenta: Fabryka Makaronu Sp. z o.o. oddział w Lublinie
Tytuł projektu: "Usługi proinnowacyjne na rzecz wdrożenia innowacyjnej mieszanki mąk bezglutenowych do produkcji makaronów, ciast i pieczywa o podwyższonych wartościach odżywczych wzbogaconej dodatkiem mąki z wysokobiałkowych roślin strączkowych zawierające składniki bioaktywne m.in. polifenole (fasola, groch i inne)"
Poddziałanie: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi dla IOB dla MSP POIR 201-2020
Wartość projektu: 1 495 500,00 zł
Dofinansowanie: 70% - 1 046 850,00 zł
Numer umowy: POIR 02.03.01.-06-0007/18-00
Okres realizacji: 01.06.2018 - 28.02.2019
UE

Zapytania ofertowe

1. Zapytania ofertowe do naboru POIR.02.03.01-IP.03-00-003/17
Zamawiający: Fabryka Makaronu Sp. z o.o. oddział w Lublinie
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
KRS: 0000600654, REGON: 363687889, NIP: 1231310853
Zakres: Dostarczenie proinnowacyjnych usług doradczych przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu.
Dotyczy: Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji produktowej w przedsiębiorstwie, świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w obszarze innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Termin składania ofert: 31.01.2018, godzina 14:30
Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe
2. Zapytania ofertowe do naboru POIR.02.03.01-06-0007/18-00
Zamawiający: Fabryka Makaronu Sp. z o.o. oddział w Lublinie
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
KRS: 0000600654, REGON: 363687889, NIP: 1231310853
Zakres: Dostarczenie środków trwałych, niezbędnych zbudowania linii technologicznej i uruchomienia produkcji innowacyjnej mieszanki mąk bezglutenowych do produkcji makaronów, ciast i pieczywa o podwyższonych wartościach odżywczych, wzbogaconej dodatkiem mąki z wysokobiałkowych roślin strączkowych zawierających składniki bioaktywne m.in. polifenole (fasola, groch i inne).
Dotyczy: Zakupu środków trwałych:
• Zakup przesiewacza mąki.
• Zakup miksera do mąki.
• Zakup rozdrabniaczy - 2 szt.
• Zakup ekstrudera min. jednoślimakowego.
• Zakup suszarni mąki.
• Zakup automatycznej linii do ważenia i pakowania.
• Zakup zestawu przenośników automatycznych z chłodzeniem.
• Zakup szaf sterujących linii produkcyjnej.
Termin składania ofert: 27.11.2018 r., godzina 10:00 do siedziby Zamawiającego (20-209 Lublin, ul. Frezerów 3)
Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe - załącznik nr 2
Zapytanie ofertowe - załącznik nr 3
Zapytanie ofertowe - wykaz zmian